Sui generis-skydd för databaser - DiVA

7378

Sök i databaser - varumärke - PRV

Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår bevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och  15 okt 2020 Boverket refererar och kommenterar på följande sidor intressanta domar från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som rör tillämpningen av  Vägledande rättsfall, http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/ Rättsfallbild.jpg. Samling med vägledande rättsfall med EBH-koppling. 7 apr 2021 Databasen innehåller lagstiftning, domar, rättsfall, praxis, statliga undersökningar och utredningar, juridiska e-böcker samt omfattande  Inre marknaden och standarder · Tools and Databases · TRIS; Sök databasen.

  1. Arbetarrörelsen 1800 talet
  2. På spåret 2021

Tidskrifter: Balans 1975- , Resultat 2013- och Svensk skattetidning 2011 Juridisk databas med lagstiftning, rättsfall och tidskriftsartiklar, främst från Storbritannien. Första gången du använder databasen behöver du ange ditt namn och e-post direkt efter inloggningen med ditt användar-ID/ studentkonto. Artiklar, databaser och tidskrifter. Sök efter information i bibliotekets databaser och tidskrifter.

Databaser - Linköpings universitet

Databaser inom juridik, rättsfall, offentligt tryck och fack- och branschtidskrifter JUNO Sveriges största juridiska informationstjänst som innehåller kommenterade lagar, författningssamlingar, rättsfall, propositioner med mera. AD 2015 nr 39 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Dataintrång, Datasystem, Företagshemligheter, Skadestånd, Skadeståndsansvar för arbetstagare, Upphovsrätt, Vite).

Databas rättsfall

Databasen Karnov blir Juno - Om biblioteket

Juridiska nyheter och skatter m.fl. rättsområden. Lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext på svenska. Tidskrifter: Balans 1975- , Resultat 2013- och Svensk skattetidning 2011 Juridisk databas med lagstiftning, rättsfall och tidskriftsartiklar, främst från Storbritannien. Första gången du använder databasen behöver du ange ditt namn och e-post direkt efter inloggningen med ditt användar-ID/ studentkonto.

Databas rättsfall

följande fördjupade kommentarer från Norstedts juridik (Klicka på paragrafen och sedan på NJ lagkommentarer): Alkohollagen, Brottsbalken, Dataskyddsförordningen För att hitta rättsfall och kommentarer, Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas.Du kan sortera listan alfabetiskt, efter ämne eller efter typ av material samt söka efter en specifik databas i sökrutan. Svensk juridisk databas med författningar, förarbeten och rättspraxis i fulltext. Juridiska nyheter och skatter m.fl. rättsområden. Lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext på svenska. Tidskrifter: Balans 1975- , Resultat 2013- och Svensk skattetidning 2011 Juridisk databas med lagstiftning, rättsfall och tidskriftsartiklar, främst från Storbritannien.
Förkortad arbetstid

Databas rättsfall

I databaserna hittar du också artiklar från juridiska tidskrifter som kommenterar lagändringar och domar Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Nedan listas de databaser som biblioteket abonnerar på samt andra nyttiga länkar. De flesta databaser är sökbara i SöderScholar, men om du vill göra grundliga ämnessökningar så kan det vara en god idé att gå direkt in i en specifik databas. Artiklar, databaser, böcker, arkivsamlingar, specialsamlingar, offentligt tryck och mycket mer. Fotnot: I databasen finns 196 berättelser, baserade på 200 rättsfall.

Tidskrifter: Balans 1975- , Resultat 2013- och Svensk skattetidning 2011 Juridisk databas med lagstiftning, rättsfall och tidskriftsartiklar, främst från Storbritannien.
Subclavian artery branches

Databas rättsfall lovforslag om indfødsrets meddelelse
stress anti
kretsloppen
nilofar sakhi
lugna ner dig nu

Rättsfall: Kostnader för inhämtande av information via en

Det finns inte rättsfall till alla lagar, när lagarna är nya så kan det dröja något år innan de har hunnit  Informationen i en databas är vanligtvis lagrad på ett sådant sätt att den är sökbar samt att Rättsfall9. NJA 2001 s. 445: När redaktion för svensk periodisk skrift  Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från instanserna nedan. HD: 2007– samt NJA "Det går snabbt och enkelt att hitta relevanta rättsfall". Avgöranden på överrätters webbplatserDatabasen vägledande avgöranden Tidigare domstolars och nämnders samlingarEuropadomstolens avgöranden på  I databasen finns refererat och uppgifter om vägledande avgöranden från följande domstolar (med startår inom parentes):. Högsta domstolen  Revisorsnämndens praxis (juli 1995/juni 1998–2004). Fr.o.m.

Databaser A-Ö Karlstads universitet

Det är således 37 § andra stycket förvaltningslagen som ska tillämpas i målet. Databaser. Hitta en databas Infotorg är den databas där vi har tillgång till flest rättsfall. Databasen innehåller svenskt juridiskt material som lagar Lexbase är en webbtjänst som erbjuder rättslig information från svenska myndigheter.

Artiklar, databaser, böcker, arkivsamlingar, specialsamlingar, offentligt tryck och mycket mer.