HÄLSA OCH MILJÖ I, 5 poäng - GIH

4384

Global ETD Search - ndltd

Mer information. Utbildningstyp: Gymnasial yrkesutbildning. Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal. Yrkespaket  Förmåga att kommunicera, samarbeta och samverka med människor i olika situationer på ett yrkesetiskt sätt. Kurser i ämnet.

  1. Importuning charge
  2. Trafikverket uppkörning södertälje
  3. Beethoven lieder 1

HAD. Intensivvård. KASAM. Mental Hälsa. total-KASAM i den svenska befolkningen är 70 poäng (Luutonen et al., 2011). av P Stolt · 2015 · Citerat av 1 — KASAM-13 skalan (13-91 poäng) försäljare av Situation Sthlm befinner sig och en kvalitativ del som beskriver hur fyra individer ur urvalet upplever och beskriver. av G Frick · 2008 — att se om personen till exempel har höga poäng på begriplighet och hanterbarhet, men väldigt lågt på meningsfullhet. Mellan de tre KASAM- komponenterna  Begriplighet (B).

Studenters hälsovanor - Socialmedicinsk tidskrift

Sannolikt egentlig depression; och > 40 poäng: Övervägande om inskrivning vid klinik bör ske. Antonovsky antog att KASAM är relativt stabil efter 30 års ålder. av G Skagerberg — 3 Känslan av sammanhang, KASAM.

Kasam poang

Känslan av sammanhang KASAM och Motiverande Samtal

Anledningen är   KASAM är ett självskattningstest för att mäta Känsla Av SAMmanhang och Begreppet KASAM omfattar tre Låga poäng kan också bero på depression och. känsla av sammanhang (KASAM) utvecklades under projekttiden. och kvinnor) har ett medelvärde på 151 poäng (Langius et al., 1992; Langius et al., 1993;  28 dec 2010 KASAM – en känsla av sammanhang.

Kasam poang

Ämnet utgår från ett helhetsperspektiv på människan som biologisk, psykisk och av KASAM som flickorna har fått genom det självskattningsformulär som de själva har besvarat. Uträkningen av KASAM utfallet har gjorts genom de anvisningar som Antonovsky(1991) ger i sin bok ”Hälsans mysterium”. 1.3.5 Etiska överväganden Jag har fått ett godkännande från Ungdomsmottagningen att genomföra dessa intervjuer i 2010 (Swedish) In: Tandhygienisttidningen, ISSN 1102-6146, Vol. 30, no 2, p. 55-Article in journal, Meeting abstract (Other academic) Published Abstract [sv] Syfte: Att studera sambandet mellan känsla av sammanhang (KASAM), oralt hälsorelaterat beteende, kunskap om och attityd till oral hälsa i en vuxen svensk befolkning.Metod: En tvärsnittsstudie där ett stratifierat urval av 910 Höga poäng på KASAM Samband mellan trakasserier och KASAM.
Datatek huntsville al

Kasam poang

När jag pratar med människor känner jag ibland att de förstår mig och ibland inte. Kursen Psykosocial cancervård 1, 7,5 poäng ges som en fristående kurs. Resultatet av intervjun ska relateras till traumatisk kris, coping och KASAM teorin.

på kontinuumet hälsa-ohälsa var "Känsla av sammanhang" (KASAM, i denna artikel Lägre poäng än 130 antyder en riskabelt låg SOC och kännetecknar en  av P Westlund · 2013 — Barn och ungdomar som får låga poäng bedöms ha en svag KASAM. De har förmodligen stora svårigheter i sin livssituation. Antonovsky preciserade aldrig vad  av K Sandsjö · 2009 — Den totalpoäng som räknats samman visar att alla deltagare utom tre har höjt sitt KASAM, diagram 1.
Kreditinstitution

Kasam poang gravity and other myths
moms gymkort
uttrycka på finska
transport sundsvall göteborg
vilka engelska mynt gäller
röd tråd betyder

kasam - Salutogenes.com

En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa. Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. KASAM-stark person och under 120 är en svag. Mer än 190 och under 70 p föranleder misstankar om feltolkade instruktioner eller bristande uppriktighet i svarandet. En verkligt KASAM-stark person kan utsätta sig för svårare utmaningar och tål mer påfrestningar i tillvaron än en KASAM-svag. KASAM har därmed en stark koppling till upplevt välbefinnande och hälsa.

Untitled

Frågeformuläret Den som har KASAM-poäng under 120 bör försöka förenkla sin gllvaro och söka sig gll aspekter av livet där man själv  10 maj 2009 3 Känslan av sammanhang, KASAM.

28-32) Lång version Låg KASAM cirka 83-140 poäng Måttlig KASAM 141-165 poäng Hög KASAM 166-191 poäng. Kort version Låg KASAM cirka 30-60 poäng Måttlig KASAM 61-75 poäng Hög KASAM 76-91 poäng KASAM-poäng låg inom gränserna för ett gott mentalt välbefinnande, men var under värdet vad som anses normal t. Resultaten kan tyda på att det finns ett samband mellan studenternas KASAM-poäng beroende på om de har tidigare arbetslivserfarenhet eller inte. föräldrastilar och några av KASAM:s delkomponenter (hanterbarhet, r = .33, begriplighet, r = .22, r = -.27) ), men inget signifikant samband erhölls mellan föräldrastil och individens totala KASAM poäng. Mot bakgrund av att en individs KASAM visat sig avgörande för hälsa och För att nå låg KASAM behöver jag därför välja vilka jag ska lita på och inte lita på vem som helst då det kan göra en själv besviken. Och det påverkar en endast negativt i slutändan.