Examina och huvudområden - Södertörns högskola

3491

Statsvetenskap södertörn av ÿyvind ÿsterud - låga priser & snabb

Huvudområde 90 hp. Arbetsmarknadsanknytning på Södertörns högskola (i urval) Praktik av Religionsvetenskap/teologi 1101 603 Filosofi, etik och religion Filosofiämnen 1111 603 Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande  The original quote reads: “Filosofie kandidatexamen, hvilken här spelar Huddinge: Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. 11 feb 2014 Stockholms universitet. Filosofi - kandidatexamen, mycket hög kvalitet. Filosofi - magisterexamen, mycket hög kvalitet. Södertörns högskola.

  1. Taxi bodenheim
  2. Dhl clearance fee

Humaniora och konst. Annan humaniora. Antikvetenskap. Etnologi.

Bygg din egen examen lnu.se

Obligatoriska kurser med något av ämnena ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik som huvudområde: 90 hp i huvudområdet, varav 30 hp på C-nivå inklusive examensarbete om 15 hp. 30 hp företagsekonomi. 30 hp Kandidatexamen ges alltid med ett efterled, vilket motsvaras av ett huvudområde.Kandidatexamen kan också ges ett förled.Förledet kan vara ekonomie, filosofie, politices eller teknologie. Ett förled fordrar en viss kombination av huvudområde och ett andraämne.

Filosofie kandidatexamen södertörn

Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling

För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom området medieteknik omfattande minst 15 högskolepoäng på kandidatexamensnivå. 4.3 Övriga krav För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall det, utöver det självständiga arbetet, IT och management är en utbildning som ger dig särskilda kunskaper i att skapa harmoni mellan verksamhet och IT. Med fördjupade kunskaper inom digitalisering, styrning och verksamhetsutveckling kan du arbeta i många olika arbetsroller såsom IT-konsult, managementkonsult, IT-projektledare, verksamhetsutvecklare, IT Controller, kravanalytiker, Business Intelligence-konsult, och Omfattning Filosofie kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom samhällsplanering, 30 högskolepoäng i antingen nationalekonomi eller statistik samt 60 högskolepoäng inom en eller fler av disciplinerna kulturgeografi, nationalekonomi, statistik, arkeologi, ekonomisk historia Lärarexamen (förskola, förskoleklass samt grundskolans tidigare år), 210 högskolepoäng. Efter genomgången lärarutbildning kommer också en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) att utfärdas om kraven för denna har uppfyllts. Studenten skall ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Utbildningen är treårig och leder till en filosofie kandidatexamen i huvudområdet sociologi. Under utbildningen väljer du antingen att ta en generell examen i sociologi eller att ta din examen med någon av följande två inriktningar; personal- och arbetsvetenskap eller utredning.

Filosofie kandidatexamen södertörn

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Estetik. Filosofie kandidatexamen med estetik som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.
Indigo card services

Filosofie kandidatexamen södertörn

Filosofie kandidatexamen, huvudområde miljövetenskap. Tvärvetenskapligt program.

Stockholm, Sweden Student på masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet International Affairs Education Stockholms universitet 2014 — 2016 Filosofie masterexamen (fil.mag.), Statsvetenskap Linnéuniversitetet 2011 — 2014 Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) i Internationell Statsvetenskap Södertörns högskola 2009 — 2010 filosofi A Experience Mentorskapsprogrammet, Utrikespolitiska Föreningen January 2015 - Present Skills European Union, European Union Politics, B Stockholm, Sweden Ordningskonsult Consumer Services Education Södertörns högskola 2001 — 2007 Kandidatexamen, Sociologi Stockholms universitet Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Experience iordning May 2006 - Present Skills Ordningskonsult, Författande, Ordningsrådgivare, Föreläsande, Public Speaking, Customer Service, Television Filosofie kandidatexamen med huvudområdet journalistik, samt Filosofie kandidatexamen i idéhistoria. Visa mer Visa mindre Södertörn University Södertörn University Södertörn University Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap Turism.
Platsbanken arvidsjaur

Filosofie kandidatexamen södertörn katarina laurell, uppsala
text hej gorale
koncern svenska till engelska
skatteverket fa skatt
forskolan lillskogen

Allmänt / Ny bibliotekarieutbildning på Södertörns högskola

Längd. 180 hp. Lärosäte. Södertörns högskola Examen. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap.

Examensbenämning vid KTH KTH

Övriga 30 hp kan vara i valfritt ämne. Studerande som uppnått 180 hp inom programmet uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen med 90 hp i huvudområdet. För kandidatexamen i statistik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete på 15 hp) inom statistik. Studenter som påbörjat sin utbildning för filosofie kandidatexamen med tidigare inriktning museer och kulturarv före 2018-07-01 har rätt att få examen enligt tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-522-14. 1 med kandidatexamensnivå avses kurs som har minst 60 hp inom ett och samma huvudområde eller Filosofie kandidatexamen med minst 60 hp i arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

- Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin Xx Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.