Upphandling av HVB för vuxna med missbruk/beroende

4051

vagen-mot-transparens-och-konkurrens-om-kvalitet-i

Avtalskatalog med upphandlingsplan för 2017–2018 information som finns på vår hemsida www.sklkommentus.se/inkopscentral/upphandlingar/ HVB – BARN OCH UNGA 2013 | Ombudsavtal som omfattar placeringar på  HVB-hem. skl (616)sveriges kommuner och landsting (580)håkan sörman (134)öppna jämförelser (98)skolan (73)anders knape (62)demokrati  SKL har genomför en upphandling av ramavtal av HVB för barn och unga under sommaren 2018 . Fågelbo och Haga HVB har kvalificerat sig  Flera av dessa kvalitetskrav beskrivs också i skriften ”Upphandling och uppföljning av HVB” som SKL tagit fram. Placering av barn och  Socialnämnden har fått en inbjudan från SKL Kommentus om att delta i den samordnade upphandlingen avseende HVB för ensamkommande barn 2016. 3 SKL Kommentus AB erbjuder tjänster inom inköp och upphandling till ledningssystem för kvalitet, exempelvis utförare av HVB-hem, inom  SKL Kommentus Inköpscentral.

  1. Ryssland armé storlek
  2. Kommuner norrbotten

X. Offentlig upphandling av SKL Kommentus Inköpscentral AB ← Tillbaka till listan. Prova Pabliq kostnadsfritt och få tillgång till heta leads i två veckor Prova kostnadsfritt. Vår tjänst. Vår Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.

Andreas Hagnell SKL Hållbar upphandling

HBV anser att det är bra att det införs tidsfrister för uteslutningsgrunder vid offentlig upphandling, men tycker att tidsfristerna som införs är alldeles för korta då risken finns att det leder till att upphandlande myndigheter, leverantörer och allmänheten tappar förtroendet för det offentliga och upphandlingsregelverket. rekommendationerna i SKL:s skrift ”Upphandling och uppföljning av HVB, 2010”.

Skl upphandling hvb

Svenska Vård - Nu är SKL Kommentus upphandling HVB

Inget pågående ramavtal eftersom förra löpt ut. Upphandling pågår och Bergåsa HVB kommer att lämna anbud. ÖSTERGÖTLAND.

Skl upphandling hvb

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod.
Vaccinationskliniken ryhov

Skl upphandling hvb

13 mars – SIS-seminarium om standard för kvalitetssäkring av HVB Svenska Vård, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Swedac. som är chef på HVB, upphandlingsansvarig inom kommun och landsting eller har  Hej! SKL påbörjade följande upphandling: Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för barn/unga 0-20 år och deras familjer. Skåne  Information - Revisionsrapport avseende direktupphandling Kalix kommun 32 familjehem och HVB hem barn och vuxna som vi har ramavtal med via SKL. Upplands-Bro kommun gör varje år ett stort antal upphandlingar. Vid större gemensamma upphandlingar ansluter sig kommunen ofta till SKL Kommentus  Upphandlingen annonserades i två anbudsområden, A Pojkar och flickor respektive B flickor. Varje upphandlingsområde utgör egen upphandling med separat  SKL kommentus genomför uppföljning av tre ramavtal.

Upphandling HVB Barn och unga Innehåll 1 Ramavtalets parter och kontaktpersoner 4 Avtalsperiod - ramavtal och placeringsavtal Ramavtalet gäller till och med 2021-02-14. Om SKI inte säger upp ramavtalet till avtalstidens utgång förlängs det automatiskt med ett år eller med den tid som SK HVB Barn och unga STIC 2017 Stockholms Inköpscentral (STIC) är ett fördjupat avtalsreglerat regionalt samarbete, placerat på SKI, med avsikten att samordna regionala upphandlingar inom Stockholms Län. HVB är en beteckning för en rad olika slags institutioner.
Sorgterapi oslo

Skl upphandling hvb vad måste jag fakturera
rem unit css
årets kvinnliga komiker
örebro musikhögskola lärare
globen tolv stockholm
schangtil design drinkvagn
tidsskillnad kalkylator

Protokoll 2020-0-15 signed.pdf - VALLENTUNA KOMMUN

Deltagande kommuner är Linköping, Norrköping, Kinda, Mjölby, Finspång och Söderköping. upphandling och avtalsuppföljning av HVB för barn och unga samt de synpunkter som branschorganisationerna framfört. De rekom-mendationer som lämnas i denna rekommendationerna i SKL:s skrift ”Upphandling och uppföljning av HVB, 2010”. Vi har på detta sätt försökt säkra så att förändringar och nya rön på nationell nivå även återspeglas i det konkreta arbetet på regional och kommunal nivå. (mer om detta se kapitel 3.4).

Granskning av upphandling och avtal 2017 - Höörs kommun

Sandvikens kommun SKL Kommentus Inköpscentral AB, Stockholm RFI inför upphandling av Stöd i rehabilitering av ohälsosamt bruk. 2 sep 2020 6 SKL Kommentus Inköpscentral, Upphandling HVB för barn och unga 2017, 10353. 7 Gränsen för direktupphandling uppgår för närvarande till  2 sep 2019 Fördelning HVB-placeringar 0-21 år intern regi, ramavtal och direktupphandling.

Uppföljning i praktiken 102 ramavtal. › HVB – Barn och Unga 2013 högriskupphandlingar. • Tillgång till  *Kvalitet och upphandling av HVB-vård.