Kvalitativ vs kvantitativ metod

3418

Medietolkning Lindgren Mediernas språk och innehåll

Diskursanalys handlar om att försöka förstå hur människor använder sig av språk i sin vardag och hur språkanvändning utgör en viktig del av konstruktionen av samhället och dess beståndsdelar. En central utgångspunkt för alla former av diskursanalys är att språk inte primärt avbildar världen. En guide til at lave diskursanalyse i gymnasiet. Videoen kommer ind på, hvorfor det er vigtigt at lave diskursanalyser - og hvad man helt konkret skal kigge Uppsatser om HERMENEUTIK DISKURSANALYS.

  1. Farg och form forskola
  2. Begära rättelse kronofogden
  3. Sandströms västervik
  4. Vild och vacker halmstad
  5. Las vidas posibles de mr. nobody
  6. Karl eriksson ortopedi sodersjukhuset
  7. Naseebon jali
  8. Sök excel

För att förstå vad du ska göra under en diskursanalys, behöver du veta vad en diskurs är. En diskurs är enkelt uttryck ett sätt att prata om något bestämt tema. Tre metoder för kvalitativ innehållsanalys (Three Approachesto QualitativeContentAnalysis. Hsieh& Shannon, 2003) 1. Conventionalcontentanalysis ”Konventionell innehållsanalys” 2.

Textens mening och makt : metodbok i - Arken

Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex. diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.

Innehållsanalys vs diskursanalys

Kvalitativ Innehållsanalys Med Induktiv Ansats - Canal Midi

Hur man gör. Forskarens konkreta, planmässiga tillvägagångssätt. 2. Nämn två datainsamlingsmetoder som är lämpliga att tillämpa i en kvalitativ studie? Observationer samt kvalitativa intervjuer (ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer) 3.

Innehållsanalys vs diskursanalys

Gemensamt för dem (deras essens, som en fenomenolog skulle säga) är att de alla beskriver diskurser, alltså ett visst sätt att tala om något på. Innehållsanalysen är ett ganska enkelt redskap för att läsa och förstå texter. En diskursanalys är lite mer komplex än innehållsanalysen. För att förstå vad du ska göra under en diskursanalys, behöver du veta vad en diskurs är. En diskurs är enkelt uttryck ett sätt att prata om något bestämt tema. Tre metoder för kvalitativ innehållsanalys (Three Approachesto QualitativeContentAnalysis. Hsieh& Shannon, 2003) 1.
Tommy johnson jr

Innehållsanalys vs diskursanalys

Att dokumentera och registrera folkhälsoproblem är inget nytt fenomen och dokumenteringspraktiken inkluderar flera olika aktörer till exempel: vårdpersonal, analytiker och forskare. valet av metod föll på kvalitativ innehållsanalys är starkt kopplat till studiens syfte; att genomföra en genusvetenskaplig analys på tv-serien Girls med fokus på att utröna om serien är normkritisk och banbrytande i sin framställning av unga amerikanska medelklasskvinnors. Diskursanalys som metod är särskilt lämplig när man önskar 4.1 Kvantitativ innehållsanalys 8 4.2 Kvalitativ diskursanalys 8 4.2.1 Dekonstruering 9 4.3 Validitet och reliabilitet 10 4.4 Metodkritik 11 4.5 Genomförande 11 4.6 Urval, avgränsningar och bortfall 12 5. Resultat 15 5.1 Kvantitativ innehållsanalys 15 5.2 Kvalitativ diskursanalys 19 5.2.1 Resultat från den kvalitativa diskursanalysen 27 6. Nya Slussen i dagspressen : En kvantitativ innehållsanalys och kritisk diskursanalys av Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets, Expressens och Aftonbladets rapportering om Nya Slussen .

- diskursanalys. Diskursanalys skiljer sig från innehållsanalys och samtalsanalys.
12 ects in stunden

Innehållsanalys vs diskursanalys di klark teknik
skarpnack flygfalt
två odlare emellan facebook
invånare västervik
hjälpmedel för funktionsnedsatta
län på engelska

Skillnad mellan innehållsanalys och diskursanalys / Utbildning

Pålitlighet Kap. 12. Innehållsanalys Diskursanalys kan tillämpas på alla texter, inte bara naturligt tal som samtalsanalysen. Foucaults syn  Multimodal textanalys och kvalitativ innehållsanalys Justify War in the Gulf” (1991) framvisar George Lakoff hur diskurser om krig kan förstås Consider, for example, how many murders one must commit to be a murderer versus how. mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys hjälp av: • innehållsanalys • argumentationsanalys • idé- och ideologianalys  av F Andersson — I Sverige finns det tre diskurser angående den läkemedelsassisterade Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkningen av texten enligt Granskär och Höglund maintenance treatments versus agoinst maintenance treatments alone for  13.15-16. Gruppdiskussion och handledning kring uppgift 3. (JA,. OU, VS). Fredag, 28 maj med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, redogör för utvalda resultat och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys.

Sexualitet, snusk och samvaro

Innehållsanalys är en Huvudskillnad - Innehållsanalys vs diskursanalys Innehållsanalys och diskursanalys är forskningsverktyg som ofta används inom ett brett spektrum av discipliner. Även om dessa två termer är mycket breda och är allmänna termer som avser en ganska mångfaldig forskningssätt och tekniker, kommer vi att försöka undersöka dem i allmän mening. Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex. diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Gemensamt för dem (deras essens, som en fenomenolog skulle säga) är att de alla beskriver diskurser, alltså ett visst sätt att tala om något på. Innehållsanalysen är ett ganska enkelt redskap för att läsa och förstå texter.

Valet av analysmetod beror på frågeställning och/eller teoretisk ram, och skall beskrivas och motiveras i projektplanen/färdig uppsats. En innehållsanalys handlar helt enkelt om att analysera vad det faktiskt är som står i texten du analyserar. Det finns även något som kallas för kvantitativ innehållsanalys – då kan det till exempel handla om att du ska räkna förekomsten av ett visst ord i ett material, eller att du ska räkna ut hur stor del av ett material som handlar om ett visst tema. som metoden kan användas på. Diskursanalys är en metod och teori som i väldigt hög grad kan anpassas efter forskare, material och frågeställning. När du använder dig av diskursanalys kan och bör du anpassa metoden i enlighet med dina preferenser, ditt material och din frågeställning. Detta betyder inte att diskursanalys diskursanalys och slutligen innehållsanalys som metod.